Home > Activiteiten > Vrouwengroep

Vrouwengroep

Vrouwen van Chinese en niet-Chinese afkomst kunnen lid worden van de vrouwengroep van Wa Lai. De vrouwengroep organiseert diverse activiteiten. Een keer in de maand is er een koffieochtend. Tijdens de koffieochtend wordt voorlichting gegeven en ervaringen uitgewisseld. Ook organiseert de vrouwengroep aparte voorlichtingsbijeenkomsten. Een aantal keren per jaar worden excursies en cursussen georganiseerd. Lidmaatschap van de vrouwengroep kost 15 euro per jaar.