Home > Activiteiten > Huiswerkklassen

Huiswerkklassen

Iedere woensdag van 15.30 tot 17.00 uur verzorgt Chinees Centrum Wa Lai huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Naast ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, kunnen leerlingen ook hulp krijgen bij andere vakken.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 12.30 tot 14.00 uur is er speciale ondersteuning voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool.