Home > Activiteiten > Activiteiten voor ouderen

Activiteiten voor ouderen

In samenwerking met Stichting Chen Hui verlenen de medewerkers van Wa Lai speciale hulp en begeleiding aan Chinese ouderen (55 jaar en ouder).

Medewerkers van Stichting Chen Hui en Chinees Centrum Wa Lai treden op als intermediair en tolk tussen Nederlandse instellingen en Chinese ouderen. Ook brengen zij regelmatig bezoek aan Chinese ouderen thuis en aan Chinese ouderen die reeds opgenomen zijn in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, revalidatiecentra.

Ook verzorgt Wa Lai samen met Chen Hui voorlichtingsbijeenkomsten en excursies. Regelmatig wordt een activiteit georganiseerd voor Chinese en andere ouderen.

Elke laatste dinsdag van de maand is er een lunch voor ouderen in Chinees Centrum Wa Lai of zorgcentrum D’ Oude Raai.